.

Välkommen till AJ Hiss!

Över 40 års erfarenhet av lågfartshissar och tillgänglighetsanpassning.

AJ Hiss är ett Stockholmsbaserat företag som säljer, installerar och servar trapphissar och plattformshissar till kommuner, företag, privatpersoner mfl.

Vi är samarbetspartner till ett antal välkända hisstillverkare och färdigställer kontinuerligt leveranser från exempelvis NTD, Cibes, Kalea, ThyssenKrupp Access, Lippe Lift, ProMobile och RT-lift. Utöver de omfattande produktsortimenten som dessa leverantörer erbjuder, har vi möjlighet att vid behov erbjuda hissar även från andra leverantörer.

Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl pretentiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.

.


.

Vi har flyttat !

Efter 24 år i Sollentuna har vi nu flyttat till Solna.
Våran nya besöks och faktura adress blir från och med 2019-04-01:

AJ Hiss AB
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna
info@ajhiss.se

Publicerad 2019-03-10

.


.

Nyheter

Vi på AJ Hiss kommer att delta på Fkbo 2019 med egen monter. hoppas att vi ses där.

Publicerad 2019-03-10

.


 

Krav på tillgänglighet för alla caféer, restauranger och frisörsalonger från Maj 2018.

Kraven på tillgänglighet blir starkare. Från och med i maj 2018 måste även företag med mindre än tio anställda vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att frisörsalonger och restauranger som i dag inte omfattas av lagen kommer att göra det.

”Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället”, står det i beslutet.

Utdrag ut propositionen 2016/17:200

” I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) om avser bristande tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.”

Stockholm den 24 augusti 2017

Är du en av dom vars verksamhet berörs av den nya lagen? Kontakta AJ Hiss så hjälper vi dig att lösa tillgängligheten i  din lokal.
                                           Publicerad 2018-01-03

.

.


.

HISSAR VI SÄLJER