Projektbeskrivning

.

T80


.

T80 är en batteridriven trapphiss som klarar både svängda och raka trappor, med eller utan vilplan. I parkerat läge fälls plattformen upp mot väggen, vilket ger fri passage i trappan. Ett annat alternativ är att anpassa hissens avlutande räls så att plattformen parkeras runt hörnet och blir helt osynlig. Den snygga rälsen kan användas som extra handledare i trappan.

När hissen inte används kan plattformen fällas upp mot väggen för fri passage i trapp, trapphissens armar fälls då upp över plattformen.
Hissen kan installeras i så väl inomhus- som utomhusmiljöer.
.
T80 tillåter anpassningar genom att dess styrskenor har flexibla möjligheter vid installation.Trapphissen levereras med fjärrkontroller vid varje stannplan, varifrån hissen kan manövreras.Trapphissen är utrustad med klämskyddskanter som stannar hissen omedelbart vid eventuellt hinder.
Hissen är även utrustad med fallskydd.

.
Ladda ner broschyr