Projektbeskrivning

.

RT Lift


.

RT lift, trapphiss med plattform för raka trappor. RT hissen klarar trånga utrymmen med sin vertikal sänkning och är anpassad för svenskt utomhusklimat. Robust, tålig och driftssäker trapphiss.

Extra utrustningar:

Vertikal sänkning vid nedre stannplan om utrymmet vid nedre
stannplan är begränsat.
Lyftkapacitet 300 kg (max lutningsvinkel 37°).
Automatisk fällbar ramp på långsida (vinkelpåkörning).
Yttre manöverlåda med nyckelreglage.
Trådlösa stannplanstablåer.
Valfri RAL färg.
Förlängd ramp.
Radiostyrning.
Fällsits.
Utomhusutförande.
Annan plattformsstorlek.
.

Ladda ner broschyr

Broschyr RT Lift