Göteborg / Skåne

0320-135 66

Stockholm / Mälardalen

Göteborg / Skåne

0320-135 66

Stockholm / Mälardalen

T80

T80

Plattformshiss för svängda trappor.

T80 från Lippe Lift är en batteridriven trapphiss som klarar både svängda och raka trappor, med eller utan vilplan. I parkerat läge fälls plattformen upp mot väggen, vilket ger fri passage i trappan. Ett annat alternativ är att anpassa hissens avlutande räls så att plattformen parkeras runt hörnet och blir helt osynlig.

En flexibel rullstolstrapphiss

När hissen inte används kan plattformen fällas upp mot väggen för fri passage i trapp, trapphissens armar fälls då upp över plattformen. Hissen kan installeras i så väl inomhus- som utomhusmiljöer. T80 tillåter anpassningar genom att dess styrskenor har flexibla möjligheter vid installation.

Hissen levereras med fjärrkontroller vid varje stannplan, varifrån hissen kan manövreras. Hissen är utrustad med klämskyddskanter som stannar hissen omedelbart vid eventuellt hinder. Hissen är även utrustad med fallskydd.

Få en kostnadsfri offert eller rådgivning

Vänligen fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad
Top